Handreiking Aanbesteden en BPKV-criterium

BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1


21 12 2020

Naar aanleiding van de publicatie van Handboek 3.1 van de Prestatieladder wordt het in de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0. opgenomen BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.0 met ingang van 21-12-2020 vervangen door het BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1.

save_alt

Handreiking Aanbesteden 3.0


05 02 2016

SKAO heeft een handreiking voor opdrachtgevers geschreven over de toepassing van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen. De Handreiking richt zich op aanbestedende diensten (publieke opdrachtgevers) die aandacht willen geven aan duurzaam inkopen en overwegen het BPKV Criterium CO2-Prestatieladder toe te passen in aanbestedingen. De beschreven methodiek kan ook door andere opdrachtgevers (speciale sectorbedrijven, private opdrachtgevers) gebruikt worden.

save_alt