Harmonisatiebesluiten

Nadere interpretatie van de eisen worden ter harmonisatie (zij het anoniem) in de Technische Commissie vergaderingen besproken. In het document Procedure Harmonisatiebesluiten wordt besproken hoe de harmonisatieonderwerpen worden geagendeerd en hoe harmonisatiesluiten worden genomen. Indien een organisatie het niet eens is met de interpretatie van een eis door de LadderCI, kan het bedrijf zijn LadderCI vragen om het onderwerp van het interpretatieverschil ter harmonisatie voor de volgende Technische Commissie te agenderen.

Hieronder vindt u de harmonisatiebesluiten voor Handboek 3.1.


 • 1. Harmonisatiebesluit business travel scope 3 save_alt
 • 2. Harmonisatiebesluit ISO 50001 save_alt
 • 3. Harmonisatiebesluit jaartal emissiefactoren en herberekening save_alt
 • 4. Harmonisatiebesluit hernieuwbare brandstoffen luchtvaart (herzien)

  Van toepassing op: §5.2.1 (p. 33) en Eis 3.B.1 (p. 65/66/67)

  save_alt
 • 5. Harmonisatiebesluit sonderingsbedrijven save_alt
 • 6. Harmonisatiebesluit geldigheid certificaat bij doorgroei save_alt
 • 7. Harmonisatiebesluit juiste scope biogas save_alt
 • 8. Harmonisatiebesluit emissiefactor voor groene stroom uit biomassa save_alt
 • 9. Harmonisatiebesluit tenaamstelling certificaat save_alt