Tarieven

De CO2 -Prestatieladder is een initiatief uit de markt. De ladder wordt dus niet gedragen door subsidie of overheidsinzet. Het principe van de ladder is dat alle betrokken bedrijven en organisaties de ladder gezamenlijk financieren en naar rato bijdragen in de kosten van de ladder. Daaruit worden onder meer betaald: de site, de helpdesk, doorontwikkeling, begeleiding van initiatieven, beheer certificeringschema, de stichting, etc.

Let op: deze onderverdeling in bedrijfsgroottes geldt enkel voor de bepaling van de jaarlijkse contributie aan SKAO en houdt geen verband met de bedrijfsgroottes zoals deze in het Handboek CO2 -Prestatieladder gehanteerd worden.

Jaarbijdragen gecertificeerde bedrijven:

 
Grootst* (jaaromzet €500 miljoen en meer) € 6.300,-
Zeer groot (jaaromzet €200 - €500 miljoen) € 1.980,-
Groot (jaaromzet €100 - €200 miljoen) € 1.245,-
Middelgroot (jaaromzet €35 - €100miljoen) € 845,-
Midden (jaaromzet €15 - €35 miljoen) € 475,-
Midden-klein (jaaromzet €5 - €15 miljoen) € 400,-
Klein (jaaromzet kleiner dan € 5 miljoen) € 200,-
Eenmanszaak
€ 68,-
* Een onderneming (inclusief zijn dochters/werkmaatschappijen) hoeft nooit meer dan een totaal van €7.000 aan jaarbijdragen te betalen waarmee voorkomen wordt dat bedrijven die zich vooral op dochter-niveau/werkmaatschappij-niveau laten certificeren op te hoge kosten gejaagd worden.


Jaarbijdragen gecertificeerde overheden:

Overheid Bijdrage gebaseerd op Staffel Jaarlijkse bijdrage*
Ministeries Vast bedrag Vast bedrag € 6.300
Waterschappen Belastingopbrengst > € 250 miljoen
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
< € 100 miljoen
€ 6.300
€ 4.200
€ 1.980
€ 1.245
Provincies Omvang provinciefonds > € 250 miljoen
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
< € 100 miljoen
€ 6.300
€ 4.200
€ 1.980
€ 1.245
Gemeenten Aantal inwoners > 300.000 (G4)
100.000 tot 300.000
50.000 tot 100.000
25.000 tot 50.000
< 25.000
€ 6.300
€ 4.200
€ 1.980
€ 1.245
€ 845