}
arrow_back

Bouwbedrijf Van Laere vergroot milieubewustzijn met CO2-Prestatieladder

Sinds 2019 werken Belgische organisaties aan de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Zo maken verschillende Belgische bedrijven, met name in de bouwsector, al gebruik van dit duurzaamheidsinstrument. Eén daarvan is Van Laere. Het Belgische bouwbedrijf behaalde onlangs niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Reden voor SKAO om in gesprek te gaan met de organisatie over duurzaamheidsambities, en de inzichten die zijn opgedaan met het behalen van het Laddercertificaat.

Van Laere is een bouwbedrijf dat zich richt op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van bouwwerken. Haar portfolio bevat kantoor- en woongebouwen, en infrastructuur in onder meer Antwerpen en Brussel. Duurzaamheid wordt in de organisatie hoog in het vaandel gedragen, vertelt Koen Bollaerts. Binnen Van Laere is hij het hoofd van de HSEQ-dienst (Health, Safety, Environment, Quality).

Meer doen aan CO2-reductie

“Bij Van Laere kwam de CO2-Prestatieladder zo’n vijf jaar geleden op de agenda. België ontwikkelde meer aandacht voor CO2-reductie, en dat leidde tot een overleg binnen de Belgische bouwsector”, zegt Bollaerts. “Met de directie van Van Laere hebben we toen gekeken naar een strategie om, buiten de standaardmilieuzaken, meer te doen aan CO2-reductie. Het was een bedrijfsbeslissing om, met de inzet van de Ladder, nóg milieubewuster te gaan werken.”

Koen Bollaerts

Intussen is duurzaamheid steeds meer ingebed in de organisatie, gaat Bollaerts verder. Daarvoor maakt Van Laere gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. “Uiteraard maakt CO2-reductie daar deel van uit”, aldus Bollaerts. “Vanuit intrinsieke motivatie hebben we de beslissing genomen voor de inzet van de CO2-Prestatieladder om ons te helpen bij CO2-reductie. Het kwam niet voort uit een eis van opdrachtgevers of andere instellingen, maar puur omdat wij bewuster met het milieu om willen gaan.”

Steeds beter inzicht

“De eerste jaren waren vooral “leer”-jaren, waarin we zochten naar methodes om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen. Wat verbruiken wij bijvoorbeeld aan energie, hoeveel stoten we uit en waar liggen onze tendensen? Dit leidde tot een verbeterde structuur in hoe we onze CO2-uitstoot in kaart konden brengen en reduceren”, zegt Bollaerts. “Vervolgens hebben we de analyse van de Ladder meegenomen in onze huidige duurzaamheidsprocessen. Zo zijn wij ook gecertificeerd op verschillende ISO-normen, zoals de ISO-14001, ISO-9001, en ISO-45001. Het was dan ook logisch dat we CO2-emissies integreerden in onze contextanalyse. Als gevolg daarvan kregen we een beter inzicht in de betrokken actoren en de factoren die leiden tot CO2-uitstoot, en welke invloed we daarop kunnen uitoefenen. Zodoende hebben we de CO2-Prestatieladder volledig ingebed in onze bestaande systemen, en zijn we het effectief gaan zien als een instrument waarmee we onze organisatie kunnen helpen naar een gestructureerde en duurzame bedrijfsvoering op het gebied van CO2-reductie.”

"We zijn de CO2-Prestatieladder effectief gaan zien als een instrument waarmee we onze organisatie kunnen helpen naar een gestructureerde en duurzame bedrijfsvoering op het gebied van CO2-reductie.” - Koen Bollaerts, Van Laere

Gerichte maatregelen

Ondanks dat de CO2-Prestatieladder in België nog geen vanzelfsprekendheid is, biedt het instrument veel kansen, vindt Bollaerts. “Het heeft geleid tot veel verbeteringen in onze aanpak, en creëerde daardoor mogelijkheden om meer CO2-reductie te realiseren. Zo hebben we een methode om onze data gestructureerd te verzamelen en de CO2-uitstoot te berekenen. Dat ontbrak in het begin. We hebben onze CO2-uitstoot opgesplitst op basis van onze projecten, ons kantoor, en onze ateliers en magazijnen”, vertelt hij. “Met de Ladder kunnen we ook concrete en gerichte maatregelen nemen om CO2-reductie te realiseren.”

Zo maakt Van Laere voor haar hoofdkantoor, magazijnen en werven gebruik van wind- en zonne-energie die in België is opgewekt. TL-lampen worden vervangen door LED-lampen voor meer energiebesparing en bijkomend wordt gezocht naar manieren om het wagenpark te verduurzamen. Daarnaast worden medewerkers toegestaan om enkele dagen per week van thuis uit te werken en gemotiveerd om meer gebruik te maken van teleconference en videocalls.

CO2-reductie van de hele organisatie maken

Van Laere had zich in 2015 tot doel gesteld om 25 procent CO2-reductie te behalen binnen 5 jaar. Mede dankzij deze maatregelen wist het bouwbedrijf begin 2020 bijna 34 procent van haar CO2-uitstoot te reduceren.

Voor de periode 2020 - 2024 streeft het bouwbedrijf naar een CO2-reductie van 33 procent. Belangrijk hierbij is om de gehele organisatie daarbij te betrekken en bewust te maken van minder CO2-emissies voor een beter milieu, vindt Bollaerts. Hiervoor organiseerde Van Laere in februari 2020 verschillende workshops voor haar personeel, waarin medewerkers samen konden nadenken over CO2-reductie op basis van hun taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daaruit kwamen meer dan 170 ideeën om CO2 te verminderen. “Hiermee is duurzaamheid niet iets dat enkel management en directie aangaat, maar wordt het ook beleefd binnen de gehele organisatie.” Bijkomend doet Van Laere aan gerichte communicatie en aan nudging door haar medewerkers onder meer te informeren over onderwerpen zoals Earth Day.

Op die manier wil de organisatie een groter bewustzijn creëren onder haar medewerkers om te kiezen voor een beter milieu.

“Duurzaam bouwen is geen niche, maar een mindset die in de bouwsector uitgevoerd moet worden”, zegt Bollaerts. “De uitdagingen zijn niet mis, maar de oplossingen zijn er. En de CO2-Prestatieladder kan één van die oplossingen zijn.”