}
arrow_back

Webinarreeks over de CO2-prestatieladder: CO2-managementssysteem en aanbestedingsinstrument

De CO2-prestatieladder is een certificeerbaar CO2 managementsysteem dat door bedrijven en overheden wordt gebruikt om hun broeikasgasemissies te beheren en te reduceren. De uiteindelijke doelstelling is zoveel mogelijk de klimaatimpact reduceren.

Organisaties die hiermee aan de slag gaan, zien terzelfdertijd terugverdieneffecten door lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Ze maken zichzelf klaar voor het Europa van de toekomst dat naar netto nul uitstoot gaat tegen ten laatste 2050.

De CO2-prestatieladder wordt in Nederland al jaren veelvuldig gebruikt als aanbestedingsinstrument, waarbij bedrijven met een hoger niveau op de ladder een hoger gunningsvoordeel krijgen. Onder impuls van ADEB-VBA en CO2logic is de CO2-prestatieladder in 2019 in België geïntroduceerd. Elk gewest heeft zich geëngageerd om in een pilootfase de CO2-presatieladder met bijhorend gunningsvoordeel op te nemen in de bestekteksten van hun aanbestedingen. Er werden verschillende pilootprojecten geselecteerd, gespreid over de gewesten.

Deze webinarreeks is enerzijds bedoeld om ondernemingen en organisaties kennis te laten maken met de CO2-prestatieladder en een stand van zaken te geven over de implementatie in België. Anderzijds zullen er ook sessies georganiseerd worden rond enkele specifieke topics die regelmatig naar boven komen bij het gebruik en de implementatie van de ladder.

De webinars worden simultaan in het Nederlands en Frans (live vertaling) gegeven. Op het einde van elk webinar wordt er een moment voor Q&A voorzien. Vragen kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar [email protected].

Praktisch

De webinarreeks is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Naar gelang interesse kunt u zich inschrijven voor 1 of meerdere webinars. 

INSCHRIJVEN

Programma

Programma webinarreeks:

Webinar 1 (21/04, 9u30 - 10u30): Inleiding over de CO2-prestatieladder
Wat is het? Hoe werkt het? Wat biedt de toekomst? Wat is de status van de implementatie in België? SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, de eigenaar van de ladder in Nederland) geeft een presentatie over de ladder, waarna CO2logic een status geeft van de implementatie in België.

Het webinar is beschikbaar om te herbekijken:  https://youtu.be/4h0r_UJ6sSg 


Webinar 2 (03/05, 9u30 – 10u30): Projectdossier & communicatie.
Het projectdossier wordt toegelicht aan de hand van een case study uit Nederland voor een specifiek project met gunningsvoordeel. Ook wordt er dieper ingegaan op de manier waarop een projectdossier de dialoog tussen een aanbesteder en de uitvoerder kan bevorderen.

Het webinar is beschikbaar om te herbekijken: https://youtu.be/rXN120CsDqo


Webinar 3 (10/05, 9u30 – 10u30): Een certificaat op projectniveau of op bedrijfsniveau.

Wat is het verschil tussen een CO2 bewust certificaat op projectniveau of op bedrijfsniveau? Wat is er anders, wat is de opzet van beide mogelijkheden? Hoe kan certificatie aangepakt worden wanneer er een tijdelijke maatschappij wordt opgericht? SKAO licht toe wat het verschil is tussen beide manieren van certificeren. Vanuit Nederland wordt een case study voorgesteld waarbij er op een project met CO2-gunningsvoordeel gebruik werd gemaakt van een Tijdelijke Maatschappij.

Het webinar is beschikbaar om te herbekijken: Webinar 3 CO2-prestatieladder: een certificaat op project- of bedrijfsniveau? 
 

Webinar 4 (17/05, 9u30 – 10u30): Info over de maatregellijst
Wat is de maatregellijst juist en hoe moet het gebruikt worden? Presentatie van SKAO over de opzet en het gebruik van de maatregellijst en het invoeren van innovatieve maatregelen (bijvoorbeeld de ‘CO2-neutrale bouwplaats’).
 

Het webinar is beschikbaar om te herbekijken: https://www.youtube.com/watch?v=e-n9ul_WvHY

Webinar 5 (31/05, 9u00 – 10u00):Vergelijking met andere systemen en initiatieven
In enkele korte presentaties zullen de krachtlijnen van initiatieven en managementsystemen zoals het Science Based Target initiatief, ISO-certificering, de CO2-prestatieladder en BREEAM certificatie toegelicht worden om de verschillen en/of gelijkenissen tussen de verschillende normen aan te halen. Per norm of initiatief wordt er een aparte spreker voorzien.
 

Het webinar is beschikbaar om te herbekijken: https://www.youtube.com/watch?v=_mjf__zDkaU

Webinar 6 (14/06, 9u30 – 10u30): Tools

Webinar rond tools die gebruikt kunnen worden bij de CO2-prestatieladder. Hierbij wordt uitleg over de Nederlandse tool ‘Dubocalc’ voorzien door een Nederlandse spreker. Daarnaast zal ook de Belgische TOTEM tool toegelicht worden.


Het webinar is beschikbaar om te herbekijken: https://www.youtube.com/watch?v=e5IP1_g3Qmk


INSCHRIJVEN


De webinarreeks wordt georganiseerd met de ondersteuning van VLAIO en in samenwerking met de onderstaande partners: